Etusivu > Tietoa kirkollisten toimitusten kirjasta

Kirkollisten toimitusten kirjan käyttäjälle

Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.
Room. 12:15

Kristillinen kirkko on alusta asti ollut pyhissä toimituksissa läsnä jäsentensä elämän käännekohdissa ja juhlahetkissä, iloissa ja suruissa. Näiden toimitusten aineistoa on koottu Kirkollisten toimitusten kirjaan.

Kirjan ensimmäinen osa, Kasuaalitoimitukset, sisältää kirkolliset toimitukset, joista säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Niiden johtaminen kuuluu papin virkaan. Kasuaalitoimitusten yhteyteen on otettu myös tavallisimpia rukoushetkiä sekä kodin siunaamisen kaava, jotka voi johtaa muukin kuin pappi.

Toinen osa sisältää virkaan vihkimiset, virkaan asettamiset ja seurakunnan tehtävään siunaamiset sekä kirkon, siunauskappelin ja hautausmaan vihkimiset. Kolmas osa sisältää rukoushetken kaavan sekä raamatuntekstejä, rukouksia ja musiikkiaineistoa eri tilanteisiin. Rukoushetken voi johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen.

Kirkollisilla toimituksilla on oma erityisluonteensa, joka nousee toisaalta kunkin toimituksen sisällöstä ja sanomasta, toisaalta siinä kohdattavien ihmisten elämäntilanteesta. Tästä syystä tulisi aina ottaa ennalta yhteyttä niihin ihmisiin, joita toimitus koskee. Toimituskeskustelussa voidaan selvittää toimituksen merkitystä ja kulkua ja samalla tutustua siihen osallistuvien ihmisten elämäntilanteeseen. Tällöin voidaan myös sopia siitä, millä tavoin kukin osallistuu toimituksen toteuttamiseen. Tarkempia ohjeita annetaan Kirkollisten toimitusten oppaassa.

Kirkolliset toimitukset ovat osa seurakunnan jumalanpalveluselämää. Toimituksissa voidaan seurata kirkkovuotta käyttämällä sen mukaista rukous- ja tekstiaineistoa. Myös toimitusten rakenne ja niissä käytettävä aineisto rakentavat siltaa seurakunnan yhteiseen jumalanpalvelukseen. Kirkon pyhät toimitukset tuovat seurakuntalaisten elämään Jumalan sanan lupaukset ja Jumalan siunauksen. Seurakuntalaisten osallistuminen ja yhteinen rukous luovat seurakuntayhteyttä.

Kirkollisten toimitusten tilannesidonnaisuudesta johtuu, että kaavat ovat joustavia ja toimitus voidaan toteuttaa joko rikkaasti tai pelkistetysti. Eri toteutusmahdollisuudet käyvät ilmi kunkin toimituksen yhteydessä. Kaavoissa on ilmaistu sisennyksin ne osat, jotka voidaan jättää pois. Kaavojen yksityiskohdissa on vaihtoehtoja ja usein myös vapaan muotoilun mahdollisuus. Toimituksen puhe laaditaan yleensä kutakin tilannetta varten. Myös esirukous voidaan valmistella tilanteen mukaan.

Kirkollisiin toimituksiin on laadittu uusia psalmien kertosäkeitä ja lauluja. Myös ne liittävät toimitukset seurakunnan muuhun jumalanpalveluselämään. Lauluilla voidaan rikastuttaa kunkin toimituksen sisältöä. Niitä voidaan käyttää virsien sijasta. Kertosäkeet ja laulut ovat myös virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä.

Kasuaalitoimitukset yhtenä tiedostona

Suomeksi .doc .pdf .zip
Ruotsiksi .pdf
Pohjoissaameksi .pdf

Vihkimiset, virkaan asettamiset ja tehtävään siunaamiset yhtenä tiedostona

Suomeksi .doc .pdf .zip
Ruotsiksi .pdf

Rukoushetket yhtenä tiedostona

Suomeksi .doc .pdf .zip
Ruotsiksi .pdf

Kirkollisten toimitusten kirja 1-3 yhtenä tiedostona

Suomeksi .pdf
Ruotsiksi .pdf
Pohjoissaameksi .pdf
Inarinsaameksi .pdf
Venäjäksi (v. 1984 käsikirja) .doc .pdf .zip

Nykyinen Kirkolliskokouksen hyväksymä kirkkokäsikirja jakautuu kolmeen osaan: Jumalanpalvelusten kirja (2000), Evankeliumikirja (1999) ja Kirkollisten toimitusten kirja 1-3 (2003).

Tietoa kirkkokäsikirjasta