Etusivu > Tietoa Jumalanpalvelusten kirjasta

Tietoa Jumalanpalvelusten kirjasta

Ilo valtasi minut, kun kuulin sanan: Me lähdemme Herran huoneeseen. (Ps. 122: 1)

Jumalanpalvelusten kirja sisältää seurakunnassa tarvittavat keskeiset jumalanpalveluskaavat. Näitä ovat messu eli ehtoollisjumalanpalvelus, sanajumalanpalvelus, viikkomessu, perhemessu ja päivän rukoushetket. Lisäksi kirjassa on kirkkovuoden juhla-aikojen jumalanpalvelusten kaavoja. Eräät jumalanpalvelusten tekstit ja laulut ovat omana osastonaan. Messusävelmistö liitteineen sisältää sävelmäsarjat sekä muuta jumalanpalveluksissa tarvittavaa musiikkia.

Jumalanpalvelusten rakenteissa ja toteutustavoissa on joustavuutta ja väljyyttä. Jumalanpalvelusten kirja sisältää runsaasti virikkeeksi tarkoitettua aineistoa (esimerkiksi yhteiset esirukoukset, esirukousaiheet, rukoushetkien päivän rukoukset ja messusävelmistön liitteessä oleva musiikki). Näin ilmaistaan se varhaiskirkollinen ja myös luterilaiseen jumalanpalveluskäsitykseen sisältyvä periaate, että seurakunnilla tulee olla mahdollisuus omien perinteittensä, käytäntöjensä ja voimavarojensa huomioon ottamiseen (Augsburgin tunnustuksen 7. artikla). Tämä periaate koskee myös symbolien käyttöä, jota esitellään lähemmin Jumalanpalveluksen oppaassa.

Jumalanpalvelukseen sisältyvän yhteisen ripin lisäksi tarvitaan myös yksityistä sielunhoitoa. Siksi jumalanpalveluksiin osallistuville varataan siihen mahdollisuus. Tästä on maininta jumalanpalveluskaavojen ohjeteksteissä.

Huom! Jos käytät Office 365 -ohjelmistoa, käytä tulostamiseen ainoastaan .docx-päätteisiä tiedostoja! Dokumentit, joista on vain vanha .doc-päätteinen versio, saattavat aiheuttaa ongelmia tulostuksessa. Jos niin tapahtuu, muunna dokumentit uuteen .docx-tiedostomuotoon ennen tulostusta.

Tietoa Jumalanpalvelusten kirjasta

Suomeksi .doc .pdf .docx
Ruotsiksi: .doc .pdf .docx
Englanniksi: Introduction to the Orders of Worship .doc .pdf .docx
Espanjaksi: Introducción al Libro de los Cultos .doc .pdf .docx

Luettelo tekstien ja sävelmien tekijöistä (.pdf)

Seurakuntalaiselle

Jumalanpalvelus

Ehtoollinen


Nykyinen Kirkolliskokouksen hyväksymä kirkkokäsikirja jakautuu kolmeen osaan: Jumalanpalvelusten kirja (2000), Evankeliumikirja (1999) ja Kirkollisten toimitusten kirja 1-3 (2003).

Tietoa kirkkokäsikirjasta