Etusivu > Rukoushetkiä

Rukoushetkiä

Rukoushetken rakenne

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: Grundformulär för andakterna .pdf
Pohjoissaameksi: Rohkosbottuid ráhkadus .pdf
Inarinsaameksi: Rukkoospuudâ rááhtus .pdf

Perheen juhlia

Pyhän kasteen muistaminen

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: På dopdagen .pdf
Pohjoissaameksi: Bassi gástta muitin .pdf

Kouluun lähtevien siunaaminen

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: Välsignelse inför skolstarten .pdf
Pohjoissaameksi: Skuvlabálgái buressivdnideapme .pdf

Avioliittoon vihkimisen vuosipäivä

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: På bröllopsdagen .pdf
Pohjoissaameksi: Náittoslihttui vihaheame jahkebeaivi .pdf

Syntymäpäivä

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: På födelsedagen .pdf
Pohjoissaameksi: Riegádanbeaivi .pdf
Inarinsaameksi: Soddâmpeivi .pdf

Kodin siunaaminen

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: Välsignelse av hem .pdf
Pohjoissaameksi: Ruovttu buressivdnideapme .pdf
Inarinsaameksi: Pääihi sivnedem .pdf
Englanniksi: Blessing a new home .doc .pdf
Venäjäksi: Благословение дома .doc .pdf
Saksaksi: Haussegnung .doc .pdf
Ranskaksi: Bénédiction du foyer .doc .pdf
Espanjaksi: El Orden para la Bendición del Hogar .doc .pdf
Arabiaksi: مباركة المنزل .docx .pdf

Sairaus

Sairaan luona

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: Förbön för sjuka .pdf
Pohjoissaameksi: Buohcci luhtte .pdf
Venäjäksi (v. 1984 käsikirja) .pdf

Kuolevan luona

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: Förbön för döende .pdf
Pohjoissaameksi: Jámadeaddji luhtte .pdf
Venäjäksi (v. 1984 käsikirja) .pdf

Suru

Läheisen kuoltua

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: När någon har avlidit .pdf
Pohjoissaameksi: Go lagas olmmos lea jápmán .pdf
Venäjäksi (v. 1984 käsikirja) .pdf

Surukodissa

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: I sorgehus .pdf
Pohjoissaameksi: Morasruovttus .pdf

Sanomakellojen soidessa

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: Vid själaringning .pdf

Vainajan muistaminen

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: Vid minnesstund .pdf
Pohjoissaameksi: Oamehasa muitin .pdf
Inarinsaameksi: Uámikkâs mustem .pdf

Läheisen haudalla

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: Vid en anhörigs grav .pdf

Kriisitilanteessa

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: I krissituationer .pdf
Pohjoissaameksi: Kriisadilis .pdf

Seurakunnan juhlia

Seurakunnan perustamisen muistopäivä

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: Församlingens jubileumsdag .pdf

Kirkon rakentaminen

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: När en kyrka byggs .pdf

Kirkon vihkimisen muistopäivä

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: En kyrkas invigningsdag .pdf

Kirkon esineistön käyttöönottaminen

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: Mottagande av paramenta och inventarier .pdf

Seurakunnan toimitilojen siunaaminen

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: Välsignelse av församlingslokaler .pdf

Työ

Kylvön siunaaminen

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: Välsignelse av sådden .pdf
Pohjoissaameksi: Gilvima buressivdnideapme .pdf

Sadosta kiittäminen

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: Tacksägelse för skörden .pdf
Pohjoissaameksi: Sattus giitin .pdf

Koulun ja oppilaitoksen siunaaminen

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: Välsignelse av skola eller läroinrättning .pdf

Lukukauden aloittaminen

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: Vid läsårets början .pdf
Pohjoissaameksi: Lohkanbaji álggaheapme .pdf

Hoitolaitoksen siunaaminen

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: Välsignelse av vårdinrättning .pdf

Teollisuuslaitoksen, toimiston tai muun työpaikan siunaaminen

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats .pdf

Lipun käyttöön ottaminen

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: Ibruktagande av fana .pdf

Ruokarukoukset

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: Bordsböner .pdf
Pohjoissaameksi: Málesrohkosat .pdf

Lauluja rukoushetkiin

Psalmin kertosäkeitä

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: Omkväden för psaltarpsalmer .pdf

Lauluja

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: Sånger .pdf

Merkkien selitykset

Suomeksi .doc .pdf
Ruotsiksi: Teckenförklaringar .pdf

Rukoushetki sairaan luona

A4-moniste (pdf)

Rukoushetki kuolevan luona

A4-moniste (pdf)

Saattohartaus

A4-moniste (pdf)

Nykyinen Kirkolliskokouksen hyväksymä kirkkokäsikirja jakautuu kolmeen osaan: Jumalanpalvelusten kirja (2000), Evankeliumikirja (1999) ja Kirkollisten toimitusten kirja 1-3 (2003).

Tietoa kirkkokäsikirjasta