Kuvasarja kirkon toimituksista

Kirkollisten toimitusten kirja

Kaste

Konfirmaatio

Kirkon yhteyteen ottaminen

Avioliiton solmiminen

Hautaus

Yksityinen rippi

Ehtoollinen sairaan luona

Rukoushetkiä
-Kodin siunaaminen

Vihkimiset, virkaanasettamiset ja tehtävään siunaamiset

Lauluja

Tietoa Kirkollisten toimitusten kirjasta ja kirja yhtenä tiedostona
-Ohje ja tietoa nuottifontista

Kirkollisten toimitusten opas
.pdf (2 Mt)

Kohti Pyhää - uskontojen kohtaaminen kirkollisissa toimituksissa
.pdf (0,3 Mt)

Towards the Sacred - Interreligious Encounter in the Ministry of the Church
.pdf (0,4 Mt)

Nykyinen Kirkolliskokouksen hyväksymä kirkkokäsikirja jakautuu kolmeen osaan: Jumalanpalvelusten kirja (2000), Evankeliumikirja (1999) ja Kirkollisten toimitusten kirja 1-3 (2003).

Tietoa kirkkokäsikirjasta